C C C C A+ A A- X

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

ПРАВИЛА

 за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

от Окръжен съд-Стара Загора по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК-септември2011г.

 1. Съдът обявява публично- на Интернет страницата си и на  информационното табло ПРАВИЛА за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Окръжен съд-Стара Загора по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските и търговските дела.
 2. Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват те.
 3. (1) Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.

(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (например ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството - посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (например ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случаят с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия).

 1. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.

(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му.

(3) Копие от заглавната част на електронното съобщение (включващо електронния адрес на съда, електронния адрес на получателя, дата и час на изпращане) се прилагат към делото.

(4) Страната-получател връща електронно съобщение към съда със съдържание “Получено. Трите имена на получателя и качеството му в конкретното дело.” Копие от заглавната част на електронното съобщение (включващо електронния адрес на страната, електронния адрес на съда, дата и час на изпращане) се прилагат към делото.

 1. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.
 2. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл.38 от ГПК).
 3. (1) Ако страната е променила електронния си адрес, който е съобщила по делото или на който веднъж й е било връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си електронен адрес.

(2) При неизпълнение на задължението по ал.1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени (чл.41ГПК). За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.

 1. 8. Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.
 2. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.
 3. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.
 4. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път за конкретно дело ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение №1, а то ще бъде прилагано към делото.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация