C C C C A+ A A- X

Съдебен район

В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА СА ПЕТ РАЙОННИ СЪДИЛИЩА:


РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА: гр. Стара Загора
КМЕТСТВА:
гр. Стара Загора, села: Богомилово, Борилово, Борово, Бенковски, Арнаутито, Бъдеще, Ракитница, Бр.Кунчеви, Воденичарово, Руманя, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре, Козаревец, Казанка, Лясково, Калояновец, Калитиново, Ловец, Люляк, Михайлово, Малка Верея, Маджерито, Малко Кадиево, Могила, Ново село, Преславен, Плоска могила, Пшеничево, Петрово, Пряпорец, Памукчии, Хан Аспарухово, Сладък кладенец, Християново, Кирилово, Колена, Змейово, Оряховица, Остра могила, Сулица, Стрелец, Пъстрово, Хрищени, Самоилово, Дъбрава, Лозен (Руда), Подслон, Яворово, Средец

ОБЩИНА: гр. Опан
КМЕТСТВА:
гр.Опан, села: Бял извор, Бащино, Бяло поле, Венец, Васил Левски, Кравино, Княжевско (Разкаяне), Столетово, Тракия, Ястребово, с.Пъстрен

 


РАЙОНЕН СЪД - КАЗАНЛЪК

ОБЩИНА: Казанлък
КМЕТСТВА:
гр. Казанлък, гр. Шипка, села: Бузовград, Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Копринка, Крън, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Средногорово, Хаджи Димитрово, Черганово, Шейново, Ясеново

ОБЩИНА: Павел баня
КМЕТСТВА:
гр.Павел баня, села: Асен, Александрово, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Скобелево, Тъжа, Търничане, Турия

ОБЩИНА: Мъглиж
КМЕТСТВА:
гр. Мъглиж, села:Борущица, Бънзарево, Ветрен, Дъбово, Държавен, Зимница, Радунци, Селце, Слитово,Тулово, Шаново, Юлиево, Яворовец, Ягода

ОБЩИНА: Николаево
КМЕТСТВА:
гр. Николаево, села: Едрево, Елхово, Нова махала

ОБЩИНА: Гурково
КМЕТСТВА:
гр. Гурково, села: Конаре, Паничерево, Пчелиново, Димовци, Лява река


 

РАЙОНЕН СЪД - РАДНЕВО

ОБЩИНА: Раднево
КМЕТСТВА:
гр. Раднево, села: Бели бряг, Боздуганово, Българене, Даскал Атанасово, Диня, Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Рисиманово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково, заличени селища: Гледачево, Овчарци, с. Малка детелина, Търговище, Староселец, Голяма Детелина


 

РАЙОНЕН СЪД - ГЪЛЪБОВО

ОБЩИНА: Гълъбово
КМЕТСТВА:
гр. Гълъбово, села: Априлово, Главан, Искрица, Великово, Мъдрец, Мусачево, Медникарово, Обручище, Разделна, Помощник


 

РАЙОНЕН СЪД - ЧИРПАН

ОБЩИНА: Чирпан 
КМЕТСТВА:
гр. Чирпан, села: Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево, Държава, Зетьово, Зл.ливада, Изворово, Малко Тръново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Ср.Градище, Спасово, Стоян Заимово, Целина, Ценово, Яздач

ОБЩИНА: Братя Даскалови
КМЕТСТВА:
Братя Даскалови, Верен, Голям дол, Горно белево, Горно Н.село, Гранит, Долно Н.село, Кольо Мариново, Малко Дряново, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Оризово, Опълченец, Партизанин, Плодовитово, Православ, Славянин, Съединение, Сърневец, Черна гора, Малък дол


 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация