C C C C A+ A A- X

Компетентност

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОКРЪЖНИЯ СЪД

 

Наказателни дела

На Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни делата за престъпления против Републиката, умишлени убийства, отвличане, квалифицирани грабежи, контрабанда, изготвяне на неистински парични знаци, разпространение на наркотични вещества, длъжностни престъпления и други. За останалите наказателни дела първа инстанция е Районният съд, а втора (въззивна) - Окръжният.

 

Граждански и търговски дела

На Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни: исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или отменянето му; исковете за собственост и други вещни права с цена над 50 000 лева; исковете по граждански и търговски дела с цена над 25 000 лева, с изключение на исковете за издръжка, трудови спорове и вземания по актове за начет. Окръжният съд разглежда и исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване в търговския регистър, дела по несъстоятелност, както и дела, които по други закони, освен ГПК, подлежат на разглеждане от този съд. Всички останали граждански и търговски дела се разглеждат от Районните съдилища, като първа инстанция, но за тях второинстанционен (въззивен съд) е Окръжният.

 

Фирмени дела

Окръжният съд е и регистърен съд за юридически лица с нестопанска цел, жилищностроителни кооперации, адвокатски дружества и други. Регистрацията на търговци се осъществява от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, съобразно Закона за търговския регистър.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация