C C C C A+ A A- X

Заповед за отлагане на дела, насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания в Окръжен съд – Стара Загора, във връзка с ограничаване разпространението на коронавирус

Дата на публикуване 12 март 2020 Последна редакция 12 март 2020 Прессъощения Отпечатай

Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 10 март 2020 г. и въз основа на Заповед № 264/11.03.2020 г. на административния ръководител – и.ф.председател на Окръжен съд – Стара Загора, считано от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. (включително) се отменят насрочените открити съдебни заседания в Окръжен съд – Стара Загора с изключение на производствата по чл.329 от Закона за съдебната власт, както и други съдебни производство, по преценка на съдията-докладчик, изискващи своевременно произнасяне.

Отлагат се всички събития, като семинари, общи събрания, планираното отчетно събрание за Доклада на дейността на Окръжен съд – Стара Загора за отчетната 2019 г., приемните дни на ръководството на съда, командировки, участие в обучения и конференции на съдии и съдебни служители.

Забранен е достъпът в съдебна палата – Стара Загора на всяко лице, извън работещите в сградата, страните по делата и техните процесуални представители и лица с конкретен повод на посещение в съда.

Стриктното спазване на пропускателния режим за достъп на външни лица в Съдебна палата – Стара Загора ще се осъществява от служителите на ОЗ „Охрана“ гр.Стара Загора с цел превенция, предвид създалата се епидемична обстановка.

Със същата заповед се препоръчва да се подават всички молби, жалби, сигнали, съобщения, искания, предложения и всякакъв вид кореспонденция на електронните адреси на съда. Справки за движението по делата могат да се извършват на място, по телефон, чрез електронната поща и електронната страница на съда.

Изброените по-горе справки е препоръчано да се правят дистанционно на следните телефони за контакти:

РЕГИСТРАТУРА И АРХИВ 042/220-292
ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО 042/220-293;042/220-294
НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО 042/220-225; 042/220-265
ТЪРГОВСКО ДЕЛОВОДСТВО 042/220-231; 042/220-228

При необходимост от документи, страните по делата ще могат да получат същите на електронен адрес или факс, заявени от тях.

Гражданите и техните процесуални представители могат да правят справки и чрез електронните пощи на съда, както и да изпращат документи и книжа по електронните адреси или на факса на съда 042/25-10-02.

Окръжен съд – Стара Загора апелира към всички граждани да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусното заболяване, като се въздържат от посещение в Съдебната палата при наличие на подобни симптоми.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация